Hjem » Aktuelt

Nyhet

Markerte åpningen av Samfunnssikkerhetens hus

Byrådsleder Roger Valhammer inviterte fredag til offisiell åpning av Samfunnssikkerhetens hus i Bergen.... Les mer

Nyhet

Beredskapsklyngesamling i Samfunnssikkerhetens hus

Hvor godt forberedt var nasjonen på pandemien og hva var styrkene og svakhetene ved håndteringen? Hva er effektiv krisehåndtering? Og hva er godt samvirke i praksis?... Les mer

Rapporter fra Samvirkesenteret

Månedsrapport oktober

Regionalt samvirkesenter har som oppgave å samle og dele informasjon, sikre god kommunikasjon og koordinering mellom aktører. I tillegg skal samvirkesenteret kartlegge og sikre ressursbehov. Her er rapporten for oktober. Neste rapport kommer 3. desember.... Les mer

Nyhet

Diskusjonsøvelse i et samvirkeperspektiv

Fredag 29.oktober gjennomførte Sivilforsvaret Hordaland og Sivilforsvaret Sogn og Fjordane sin årlige totalforsvarsøvelse. Samfunnssikkerhetens hus ble benyttet som øvingslokasjon for deltagere fra Bergen og omegn, mens øvrige deltakere fra Sogn og Fjordane deltok digitalt. ... Les mer

Nyhet

Etablerer en arena og kultur for samvirke

Å etablere en arena og skape en kultur for samvirke, er de viktigste tiltakene for å lykkes i samhandlingen på tvers etater og sektorer. Bergensregionen har styrket dette viktige arbeidet ytterligere med realiseringen av Samfunnssikkerhetens hus.... Les mer

Fagartikkel

Har forsket på hva bergenserne er bekymret for

Er befolkningen i Bergen bekymret for at uønskede hendelser skal ramme byen vår? Hvilke hendelser er de mest redd for? Dette er noen av spørsmålene Kaja Heldal Trovåg har undersøkt i sin masteroppgave i samfunnssikkerhet.... Les mer

Nyhet

Jobbet sammen for å bedre samfunnssikkerheten

Lørdag 18 september 2021 gjennomførte Samvirkesenteret en koordineringsoperasjon knyttet til en planlagt demonstrasjon på Tårnplass. Samvirkesenteret fungerte under arrangementet som knutepunkt for informasjonsdeling, rask tilgang til kommunale ressurser og effektiv koordinering.... Les mer

Fagartikkel

Samlokalisering styrker kommunens beredskapsevne

Bergen kommune har nå samlokalisert sine vaktfunksjoner innen beredskap, kommunal infrastruktur og velferdsteknologi i Samfunnssikkerhetens hus. Dette gir et historisk løft i kommunens stående beredskapsevne hvor gjensidig varsling og koordinering er en av gevinstene.... Les mer

Nyhet

Slik skal Bryggen vernes mot flom

Et nytt flomvern skal hindre oversvømmelser på Bryggen. Tirsdag øvde Samfunnssikkerhetens hus og Bergen brannvesen på utlegg av det nye flomvernsystemet.... Les mer

Fagartikkel

Mestrer vi digitale trusler?

Visste du at hackere ofte forsøker å manipulere deg for å få tilgang til informasjon i datasystemene du bruker?  Digitale angrep mot virksomheter er gjerne både sofistikerte og målrettede. ... Les mer

Fagartikkel

Utvikler dashbord for bedre kunnskapsgrunnlag

Nå når samvirkesenteret har åpnet, tar Samfunnssikkerhetens hus i bruk en nyutvikling som vil gi samvirkekoordinatorene bedre tilgang til informasjon med betydning for samfunnssikkerheten.... Les mer

Nyhet

Samvirkesenteret er i drift med bemanning hele døgnet

Samvirkesenteret har hatt sin første uke med døgnkontinuerlig operativ drift. - Med et operativt samvirkesenter vil kommunen bli langt bedre i stand til å forebygge, koordinere og håndtere uønskede hendelser sammen med andre beredskapsaktører.... Les mer