Hjem » Aktuelt

Fagartikkel

Har forsket på hva bergenserne er bekymret for

Er befolkningen i Bergen bekymret for at uønskede hendelser skal ramme byen vår? Hvilke hendelser er de mest redd for? Dette er noen av spørsmålene Kaja Heldal Trovåg har undersøkt i sin masteroppgave i samfunnssikkerhet.... Les mer

Nyhet

Jobbet sammen for å bedre samfunnssikkerheten

Lørdag 18 september 2021 gjennomførte Samvirkesenteret en koordineringsoperasjon knyttet til en planlagt demonstrasjon på Tårnplass. Samvirkesenteret fungerte under arrangementet som knutepunkt for informasjonsdeling, rask tilgang til kommunale ressurser og effektiv koordinering.... Les mer

Fagartikkel

Samlokalisering styrker kommunens beredskapsevne

Bergen kommune har nå samlokalisert sine vaktfunksjoner innen beredskap, kommunal infrastruktur og velferdsteknologi i Samfunnssikkerhetens hus. Dette gir et historisk løft i kommunens stående beredskapsevne hvor gjensidig varsling og koordinering er en av gevinstene.... Les mer

Nyhet

Slik skal Bryggen vernes mot flom

Et nytt flomvern skal hindre oversvømmelser på Bryggen. Tirsdag øvde Samfunnssikkerhetens hus og Bergen brannvesen på utlegg av det nye flomvernsystemet.... Les mer

Fagartikkel

Mestrer vi digitale trusler?

Visste du at hackere ofte forsøker å manipulere deg for å få tilgang til informasjon i datasystemene du bruker?  Digitale angrep mot virksomheter er gjerne både sofistikerte og målrettede. ... Les mer

Fagartikkel

Utvikler dashbord for bedre kunnskapsgrunnlag

Nå når samvirkesenteret har åpnet, tar Samfunnssikkerhetens hus i bruk en nyutvikling som vil gi samvirkekoordinatorene bedre tilgang til informasjon med betydning for samfunnssikkerheten.... Les mer

Nyhet

Samvirkesenteret er i drift med bemanning hele døgnet

Samvirkesenteret har hatt sin første uke med døgnkontinuerlig operativ drift. - Med et operativt samvirkesenter vil kommunen bli langt bedre i stand til å forebygge, koordinere og håndtere uønskede hendelser sammen med andre beredskapsaktører.... Les mer

Nyhet

Bergen setter standard for store arrangementer

Bergen leder det internasjonale arbeidet med å utarbeide en standard for planlegging og gjennomføring av store, byomfattende arrangementer.... Les mer

Nyhet

Forsker på samvirke under pandemien

Bergen kommune, Helse Bergen og Universitetet i Bergen er i gang med et forskningssamarbeid om samfunnssikkerhet under pandemien.... Les mer

Fagartikkel

SSH tar den kommunale beredskapsplikten på alvor

Samfunnssikkerhetens hus ble etablert for å møte de komplekse utfordringene kommunene på Vestlandet står overfor.... Les mer

Nyhet

Forbereder seg på det verste

I tiden frem til samvirkesenteret står ferdig, blir samvirkekoordinatorene drillet i rolleforståelse, situasjonsbevissthet og metode slik at de er best mulig trent på å bistå kriseledelsen når en uønsket hendelse oppstår.... Les mer

Nyhet

Doktorgrad om samvirke

Da Alfa Winge gikk inn dørene i Bergen kommune med sitt doktorgradsprosjekt i januar 2020, visste hun at prosjektet hennes var aktuelt, men ikke hvor aktuelt det snart skulle bli.... Les mer