Hjem » Aktuelt

Aktuelt

Nyhet

Kunnskapsdeling i Samvirkesenteret

18 kommunale ledere fra hele landet besøkte Samfunnssikkerhetens hus for å lære mer om samvirkemodellen og proaktiv metode for kriseledelse. Lederne deltar på et masterprogram ved Universitetet i Bergen (UIB), og det var også tid til en orientering i Samvirkesenteret. ... Les mer

Nyhet

Uten forebyggende samvirke, vil vi ikke lykkes når krisen inntreffer

- Dersom vi ikke samvirker i fredstid, vil vi ikke lykkes med samvirke i krise og krig. Det hevder beredskapssjef i Bergen kommune, Rune Bratland. Med beredskap og kriseledelse som bakteppe på RAYVN symposium 1. november, snakket beredskapssjefen om viktigheten av forebyggende samvirke.... Les mer

Nyhet

Er du godt forberedt om noe uventet skulle skje?

Du er en viktig del av samfunnets beredskap. Er du forberedt på å klare deg uten tilgang på strøm, internett, vann, mat og medisiner i minst 72 timer, står vi bedre rustet som samfunn.... Les mer

Nyhet

Cruisehavari i Samvirkesenteret

- Med polariseringen og spenningen vi ser i verden nå er det å være trent i krisehåndtering en viktigere lederkompetanse enn noen gang, sier programleder Kristine Kjellsen.... Les mer

Fagartikkel

Viktig å samordne samfunnssikkerheten – En casestudie av Samfunnssikkerhetens hus.

Hvilken rolle og betydning har Samfunnssikkerhetens hus i arbeidet med samfunnssikkerhet i Norge? Elin Aadnevik har gjennom sin masterstudie illustrert viktigheten av samordning for samfunnssikkerhet i Norge. ... Les mer

Nyhet

Jobbet sammen for et trygt triatlon-mesterskap

Bergen viste seg fra sin beste side med strålende vær under verdenscupen i triatlon søndag. I samvirkesenteret var det hektisk kapasitet gjennom dagen der de store beredskapsaktørene satt sammen for å sikre et felles situasjonsbilde og at hendelser ble håndtert fortløpende. ... Les mer

Nyhet

Vil videreutvikle Samfunnssikkerhetens hus

Den nye beredskapssjefen i Bergen kommune, Rune Bratland, ønsker å videreutvikle SSH som en relevant ressurs for andre, både internt i kommunen, for samarbeidskommunene og andre samvirkeaktører i regionen.... Les mer

Fagartikkel

Sårbarheter i endring

Mer enn 460 deltakere innen beredskap, krisehåndtering og totalforsvaret var samlet når DSB arrangerte Samfunnssikkerhetskonferansen 2. og 3. juni. Bildet som ble tegnet var ganske dystert. Det positive budskapet er at negative utslag kan forebygges, om risikoerkjennelsen konverteres til tiltak. ... Les mer

Nyhet

Vil skape en attraktiv, sikker og trygg arrangementsby

Bergenserne har mye å glede seg til fremover. Arrangementsgruppen i Bergen har hatt samling hos SSH. Tema for samlingen var gjennomgang og forberedelse til kommende arrangementer. ... Les mer

Fagartikkel

Sammen om et tryggere 17. mai-arrangement

17. mai komiteen, beredskapsaktørene og Samfunnssikkerhetens hus samarbeider om et enhetlig og strukturert beredskapsplanverk som skal danne grunnlaget for årets og fremtidens 17. mai-feiringer.... Les mer

Fagartikkel

Studerer samordningsrollen til Samfunnssikkerhetens hus

Masterstudent Elin Hatteberg Aadnevik ser på hva som kjennetegner samordningsrollen som Samfunnssikkerhetens hus har innenfor samfunnssikkerhet i Norge, og på hvordan andre samordningsaktører forstår denne rollen. Masteroppgaven skal leveres 1. juni 2022.... Les mer

Nyhet

Presenterte SSH sin dashbordløsning i GeoForum Hordaland

Under de lokale geomatikkdagene denne uken fikk Fredrik Kvinge fra Samfunnssikkerhetens hus (SSH) og Helene Gjerde fra plan- og bygningsetaten gleden av å representere Bergen kommune i deres utvikling av et operativt beredskapsdashbord.... Les mer

Nyhet

Tilbyr kurs i krisekommunikasjon og mediesamarbeid

Samvirkekoordinatorene og staben ved Samfunnssikkerhetens hus var de første til å delta på kurset "Krisekommunikasjon og mediesamarbeid" som er siste tilskudd i kursporteføljen til SSH. ... Les mer

Nyhet

Forbereder seg på storinnrykk i Samvirkesenteret

En langvarig pandemi går forhåpentligvis mot slutten. Nå gleder samvirkekoordinatorene i Samfunnssikkerhetens hus seg til å invitere beredskapsaktører til Samvirkesenteret for å øve på hvordan vi skal jobbe bedre sammen.... Les mer

Nyhet

Askøy kan bli den første samarbeidskommunen

I dag har Bergen bystyre vedtatt samarbeidsavtale om samfunnssikkerhet og beredskap mellom Askøy og Bergen. Dersom avtalen blir vedtatt i Askøy kommune, vil Askøy bli den første omegnskommunen som kan benytte seg av tjenestene til Samfunnssikkerhetens hus.... Les mer

Nyhet

Beredskapsklyngesamling i Samfunnssikkerhetens hus

Hvor godt forberedt var nasjonen på pandemien og hva var styrkene og svakhetene ved håndteringen? Hva er effektiv krisehåndtering? Og hva er godt samvirke i praksis?... Les mer

Nyhet

Markerte åpningen av Samfunnssikkerhetens hus

Byrådsleder Roger Valhammer inviterte fredag til offisiell åpning av Samfunnssikkerhetens hus i Bergen.... Les mer

Nyhet

Etablerer en arena og kultur for samvirke

Å etablere en arena og skape en kultur for samvirke, er de viktigste tiltakene for å lykkes i samhandlingen på tvers etater og sektorer. Bergensregionen har styrket dette viktige arbeidet ytterligere med realiseringen av Samfunnssikkerhetens hus.... Les mer

Nyhet

Diskusjonsøvelse i et samvirkeperspektiv

Fredag 29.oktober gjennomførte Sivilforsvaret Hordaland og Sivilforsvaret Sogn og Fjordane sin årlige totalforsvarsøvelse. Samfunnssikkerhetens hus ble benyttet som øvingslokasjon for deltagere fra Bergen og omegn, mens øvrige deltakere fra Sogn og Fjordane deltok digitalt. ... Les mer

Fagartikkel

Har forsket på hva bergenserne er bekymret for

Er befolkningen i Bergen bekymret for at uønskede hendelser skal ramme byen vår? Hvilke hendelser er de mest redd for? Dette er noen av spørsmålene Kaja Heldal Trovåg har undersøkt i sin masteroppgave i samfunnssikkerhet.... Les mer

Nyhet

Jobbet sammen for å bedre samfunnssikkerheten

Lørdag 18 september 2021 gjennomførte Samvirkesenteret en koordineringsoperasjon knyttet til en planlagt demonstrasjon på Tårnplass. Samvirkesenteret fungerte under arrangementet som knutepunkt for informasjonsdeling, rask tilgang til kommunale ressurser og effektiv koordinering.... Les mer

Fagartikkel

Samlokalisering styrker kommunens beredskapsevne

Bergen kommune har nå samlokalisert sine vaktfunksjoner innen beredskap, kommunal infrastruktur og velferdsteknologi i Samfunnssikkerhetens hus. Dette gir et historisk løft i kommunens stående beredskapsevne hvor gjensidig varsling og koordinering er en av gevinstene.... Les mer

Nyhet

Slik skal Bryggen vernes mot flom

Et nytt flomvern skal hindre oversvømmelser på Bryggen. Tirsdag øvde Samfunnssikkerhetens hus og Bergen brannvesen på utlegg av det nye flomvernsystemet.... Les mer

Fagartikkel

Mestrer vi digitale trusler?

Visste du at hackere ofte forsøker å manipulere deg for å få tilgang til informasjon i datasystemene du bruker?  Digitale angrep mot virksomheter er gjerne både sofistikerte og målrettede. ... Les mer

Fagartikkel

Utvikler dashbord for bedre kunnskapsgrunnlag

Nå når samvirkesenteret har åpnet, tar Samfunnssikkerhetens hus i bruk en nyutvikling som vil gi samvirkekoordinatorene bedre tilgang til informasjon med betydning for samfunnssikkerheten.... Les mer

Nyhet

Samvirkesenteret er i drift med bemanning hele døgnet

Samvirkesenteret har hatt sin første uke med døgnkontinuerlig operativ drift. - Med et operativt samvirkesenter vil kommunen bli langt bedre i stand til å forebygge, koordinere og håndtere uønskede hendelser sammen med andre beredskapsaktører.... Les mer

Nyhet

Bergen setter standard for store arrangementer

Bergen leder det internasjonale arbeidet med å utarbeide en standard for planlegging og gjennomføring av store, byomfattende arrangementer.... Les mer

Nyhet

Forsker på samvirke under pandemien

Bergen kommune, Helse Bergen og Universitetet i Bergen er i gang med et forskningssamarbeid om samfunnssikkerhet under pandemien.... Les mer

Fagartikkel

SSH tar den kommunale beredskapsplikten på alvor

Samfunnssikkerhetens hus ble etablert for å møte de komplekse utfordringene kommunene på Vestlandet står overfor.... Les mer

Nyhet

Forbereder seg på det verste

I tiden frem til samvirkesenteret står ferdig, blir samvirkekoordinatorene drillet i rolleforståelse, situasjonsbevissthet og metode slik at de er best mulig trent på å bistå kriseledelsen når en uønsket hendelse oppstår.... Les mer

Nyhet

Doktorgrad om samvirke

Da Alfa Winge gikk inn dørene i Bergen kommune med sitt doktorgradsprosjekt i januar 2020, visste hun at prosjektet hennes var aktuelt, men ikke hvor aktuelt det snart skulle bli.... Les mer

Nyhet

– En milepæl for beredskapen i Vestland

Samfunnssikkerhetens hus (SSH) har formelt blitt en etat i Bergen kommune og har flyttet inn i nye lokaler i Rosenkrantzgate 3. - Dette er en milepæl for beredskapen og samfunnssikkerheten i Vestland, sier beredskapssjef Ivar Konrad Lunde.... Les mer