Hjem » Askøy kan bli den første samarbeidskommunen

Nyhet

Askøy kan bli den første samarbeidskommunen

Askøy og Bergen inngår samarbeid om beredskap. Foto: Askøy kommune/Yngve Johnsen

I dag har Bergen bystyre vedtatt samarbeidsavtale om samfunnssikkerhet og beredskap mellom Askøy og Bergen. Dersom avtalen blir vedtatt i Askøy kommune, vil Askøy bli den første omegnskommunen som kan benytte seg av tjenestene til Samfunnssikkerhetens hus.

Med bystyrevedtaket ligger alt til rette for at også andre omegnskommuner kan bli en del av samarbeidet. Et tettere regionalt samvirke vil bidra til å styrke hele regionens beredskapsevne.

Ivaretar kommunenes beredskapsplikt

Bergensregionen fungerer som en bo- og arbeidsregion. Store og alvorlige beredskapshendelser eller planlagte arrangementer påvirker gjerne store deler av regionen, og omfattende kriser skjer ikke nødvendigvis innen kommunegrensene verken når det gjelder hvordan befolkningen, miljøet eller samfunnsdriften rammes.

Gjennom etaten Samfunnssikkerhetens hus har Bergen kommune etablert kapasitet i det forebyggende og det beredskapsmessige arbeidet som er robust nok til å kunne etablere samarbeid med omegnskommuner i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Et slikt samarbeid vil være i tillegg til eksisterende ordninger i kommunene og ivaretar kommunenes operasjonelle ansvar og nye samfunnsutfordringer mer effektivt. Samtidig styrkes allerede eksisterende strukturer og systemer.

– Det er svært gledelig at bystyret gir Samfunnssikkerhetens hus anledning til å inngå et tettere samarbeid med kommuner i Vestland som ønsker å ta del i og dra nytte av samfunnssikkerhetssatsingen i regionen vår. Dette kommer innbyggerne til gode gjennom et styrket samvirke som gjør samfunnet vårt enda tryggere inn i fremtiden, sier beredskapssjef Ivar Konrad Lunde.

En gjensidig avtale

Gjennom avtalen vil Bergen kommune og Askøy kommune samarbeide om døgnkontinuerlig vakt- og varslingstjeneste, umiddelbar respons og innledende håndtering av beredskapshendelser gjennom Samfunnssikkerhetens hus (SSH). SSH skal også drive forskning, rådgivning og opplæring til nytte for begge kommunene. Askøy kommune vil aktivt bidra i vertskommunesamarbeidet med den kompetanse og kapasitet som er nødvendig for å ivareta eget ansvar og oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap på en forsvarlig måte.

Askøy kommune skal ha saken til politisk behandling før den trer i kraft.

Les mer med lenke til omtalen på Bergen kommunes nettsider.