Hjem » Archives for Darwin J

Bergen setter standard for store arrangementer

Darwin J

Bergen setter standard for store arrangementer

Over 50 internasjonale eksperter ferdigstiller sommeren 2021 arbeidet med den første internasjonale standarden for store arrangementer. Det neste året skal standarden ut på høring og godkjenning i 165 medlemsland, før den kan tas i bruk sommeren 2022. Beredskapssjef i Bergen kommune, Ivar K. Lunde, leder arbeidet med utarbeidelse av standarden; ISO/TC 292:22379 «Guidelines for hosting …

Bergen setter standard for store arrangementer Les mer »

Forsker på samvirke under pandemien

Prosjektet «Samfunnssikkerhet under pandemi (SUP)» ble i mai tildelt forskningsmidler av Regionale forskingsfond Vestland. Haukeland Universitetssjukehus koordinerer prosjektet som skal øke kunnskapen om drift av grunnleggende og lovpålagte kommunale tjenester innen beredskap og utdanning under Covid19-pandemien. Kommunal tjenesteyting under pandemien Kommunal tjenesteyting er gjennom det siste året blitt sterkt utfordret. Kritiske samfunnsoppgaver og tjenester innen …

Forsker på samvirke under pandemien Les mer »

SSH tar den kommunale beredskapsplikten på alvor

Hva innebærer den kommunale beredskapsplikten? Hvilke føringer legger dette for kommunenes arbeid? Ivareta befolkningen Alle farehendelser finner sted innenfor en kommune, og kommunene utgjør på denne måten det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Bergen kommune tok initiativ til å etablere Samfunnssikkerhetens hus for å styrke kommunal beredskap og for å imøtekomme større og mer …

SSH tar den kommunale beredskapsplikten på alvor Les mer »

Forbereder seg på det verste

· Det er lite folk i de nye kontorlokalene i Rosenkrantzgate. Pandemien gjør at de fleste sitter hjemme og jobber. Men noen få er på jobb og benytter anledningen til å gjennomføre en øvelse. Gro Handeland og Vibeke Tefre Grieg får presentert dagens øvelse: Trening i bruk av proaktiv stabsmetodikk og strategisk førstemøte ved en …

Forbereder seg på det verste Les mer »

Doktorgrad om samvirke

Bergen kommune satser på samfunnssikkerhet og beredskap og får sin første doktorgrad om samvirke. Alfa Winge skal forske på samvirke mellom aktørene i regionen. – Koronaepidemien er en kraftig påminnelse både om våre sårbarheter og betydningen av at vi samarbeider og koordinerer effektivt på tvers av sektorer og styringsnivå, men også mellom kommuner for å …

Doktorgrad om samvirke Les mer »

– En milepæl for beredskapen i Vestland

Samfunnssikkerhetens hus blir det første, og eneste, formaliserte beredskapssamarbeidet i Norge som tar utgangspunkt i kommunenes ansvar for tjenester og trygghet til innbyggerne på alle nivå. -Gjennom kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling og et tettere samarbeid med andre relevante aktører ønsker vi å bli bedre på å forebygge og håndtere uønskede hendelser og samtidig systematisere og bruke …

– En milepæl for beredskapen i Vestland Les mer »