Hjem » Archives for Svein Erik Malkenes

Vil skape en attraktiv, sikker og trygg arrangementsby

Svein Erik Malkenes

Arrangementsgruppen i Bergen

Vil skape en attraktiv, sikker og trygg arrangementsby

Dragefjellet minifestival, konsert med Bergen Filharmoniske Orkester og Matfestivalen Bergen 2022 var blant de kommende arrangementene som ble gjennomgått. Målet med Arrangementsgruppen er å gjennomføre jevnlige samhandlingsmøter hvor man utveksler erfaringer, kommer med innspill til forbedring av prosesser, gir veiledning og god oppfølging av arrangører og prosjekter. Trygge og sikre arrangement Gjennom dette arbeidet skal …

Vil skape en attraktiv, sikker og trygg arrangementsby Les mer »

Bilde av gruppen som jobber med 17. mai

Sammen om et tryggere 17. mai-arrangement

En av samfunnets viktigste oppgaver er forebygging av hendelser som kan true sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse – «Prevention is better than cure». Vil unngå uønskede hendelser 17. mai i Bergen er et stort by arrangement, der vi kan forvente besøk og tilstedeværelse av ca. 100 000 mennesker. Store og åpne …

Sammen om et tryggere 17. mai-arrangement Les mer »

Bilde fra Samvirkesenteret under gjennomføringen

Jobbet sammen for å bedre samfunnssikkerheten

Vest politidistrikt og Bergen kommune hadde i forkant av arrangementet hatt et godt samarbeid i det forebyggende arbeidet, både mot organisasjoner, næringsliv og innbyggere, for å forberede bysamfunnet og forhindre en uønsket eskalering av demonstrasjonen. En arena for samvirke Samvirkesenteret er først og fremst en arena for samvirke og koordinering, og samvirke-operasjonen var skalert og …

Jobbet sammen for å bedre samfunnssikkerheten Les mer »