Liaisontrening i Samvirkesenteret

Forbereder seg på storinnrykk i Samvirkesenteret

For litt over ett år siden, startet de nye samvirkekoordinatorene i Bergen kommune, og SSH ble etter hvert en realitet. Mens samvirkekoordinatorene har fått trene på proaktiv metodikk og lært kommunen å kjenne, har pandemien samtidig lagt noen begrensninger for utviklingen av Samfunnssikkerhetens hus (SSH). Et bindeledd og en viktig brikke – Samfunnssikkerhetens hus skal …

Forbereder seg på storinnrykk i Samvirkesenteret Les mer »