Hjem » Archives for Toril Schalck

Tettere samarbeid mellom Statsforvalteren og Samfunnssikkerhetens hus

Toril Schalck

Tettere samarbeid mellom Statsforvalteren og Samfunnssikkerhetens hus

Statsforvaltaren gjennomgikk fylkes-ROS med tilhørende utvalgte scenario og prosjekter. Det ble pekt på viktigheten av overførbarhet mellom de scenario som skal beskrives. SSH gjennomgikk Bergen-ROS, med tilhørende diskusjoner rundt metode og scenarioarbeid. SSH framhevet at det går et viktig skille mellom fylkes-ROS og kommune-ROS, og at vi må ha en bevissthet om dette når vi …

Tettere samarbeid mellom Statsforvalteren og Samfunnssikkerhetens hus Les mer »

Bilde av Maritimt forums samling i Samvirkesenteret

Maritim sikkerhet og beredskap i et samfunnssikkerhets-perspektiv

Mer enn 700 medlemmer har over tid bidratt til å utvikle en verdensledende og helhetlig maritim klynge. Beredskapssjef Rune Bratland innledet samlingen og pekte på viktigheten av vårt medlemskap i klyngen og ikke minst hvor avgjørende at vi også på dette området har en felles situasjonsforståelse. – Kunnskap om maritim næring utfordringer og kapasiteter i …

Maritim sikkerhet og beredskap i et samfunnssikkerhets-perspektiv Les mer »

Viktig å samordne samfunnssikkerheten – En casestudie av Samfunnssikkerhetens hus.

Samordning er viktig når beredskapsaktører skal håndtere problemer som går på̊ tvers av forvaltningsnivåer. Slike problemer blir kalt gjenstridige og kjennetegnes av at de er komplekse, sammensatte, berører flere områder og nivåer, og er vanskelige å løse (Rittel og Webber, 1973). Studien viser at samordning er tvetydig og komplekst. Samfunnssikkerhet er et felt som stadig …

Viktig å samordne samfunnssikkerheten – En casestudie av Samfunnssikkerhetens hus. Les mer »

Bilde av samvirkesenteret under verdenscup i triatlon

Jobbet sammen for et trygt triatlon-mesterskap

Liaisoner fra politiet, helse, Bergen havn, Bymiljøetaten og arrangør satt sammen i Samfunnssikkerhetens hus (SSH) under søndagens arrangement. Gruppen har ingen beslutningsmyndighet, men deler løpende informasjon seg imellom, bygger felles situasjonsbilde og rapporterer i linjen til egen myndighet slik at hendelser kan løses raskt og ikke får utvikle seg i feil retning. Løpende håndtering Det …

Jobbet sammen for et trygt triatlon-mesterskap Les mer »

Bilde av beredskapssjef foran Samfunnssikkerhetens hus

Vil videreutvikle Samfunnssikkerhetens hus

Etter drøyt et år etter at Samfunnssikkerhetens hus flyttet inn i Rosenkrantzgate 3 og ble samlokalisert med Vaktsentralen og Responssenteret i Bergen kommune, har man gjort seg flere verdifulle erfaringer. Stolt av Samfunnssikkerhetens hus Rune Bratland er ikke ny i Samfunnssikkerhetens hus. Han var prosjektleder for realiseringen og samlokaliseringen, og var også avdelingsleder for Samvirkesenteret …

Vil videreutvikle Samfunnssikkerhetens hus Les mer »

Bilde fra Samfunnssikkerhetskonferansen

Sårbarheter i endring

Programmet favnet vidt og satte innledningsvis erfaringer fra Covid19 pandemien og barn og unges behov under kriser på dagsorden. Sammenheng mellom det lokale og overordnede Ukraina-krigen satte uvegerlig også sitt preg på innledningene. Sammenhengen mellom klimakrisen og stormakts-rivalisering vil også treffe barn og unge lokalt i Norge, så sammenhengen mellom det svært overordnede og det …

Sårbarheter i endring Les mer »

Bilde av masterstudent Elin Hatteberg Aadnevik

Studerer samordningsrollen til Samfunnssikkerhetens hus

Oppgaven er under veiledning av professor Lise H. Rykkja og universitetslektor Johannes S. Førde, og er en del av forskningsgruppen Politisk organisering og flernivåstyring ved UiB. Et samlingspunkt for samordning Koronapandemien våren 2020 illustrerer viktigheten av et velorganisert samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid i Norge. Gjennom pandemien ble det pekt på en rekke utfordringer knyttet til samordning …

Studerer samordningsrollen til Samfunnssikkerhetens hus Les mer »

Bilde fra Geoforum Hordaland

Presenterte SSH sin dashbordløsning i GeoForum Hordaland

GeoForum Hordaland arrangerte lokale geomatikkdager 14. – 15. mars på Scandic Ørnen hotell i Bergen. Konferansen rettet seg mot alle som jobber og/eller er interessert i geografisk informasjon og kartrelaterte tema. Arrangementet er et viktig møtepunkt for fagmiljøet, og årets konferanse hadde fokus på Fremdriftsrettet samfunn – digital verden med fokus på nye løsninger. Hovedfokus …

Presenterte SSH sin dashbordløsning i GeoForum Hordaland Les mer »