Toril Schalck

Bilde fra Samfunnssikkerhetskonferansen

Sårbarheter i endring

Programmet favnet vidt og satte innledningsvis erfaringer fra Covid19 pandemien og barn og unges behov under kriser på dagsorden. Sammenheng mellom det lokale og overordnede Ukraina-krigen satte uvegerlig også sitt preg på innledningene. Sammenhengen mellom klimakrisen og stormakts-rivalisering vil også treffe barn og unge lokalt i Norge, så sammenhengen mellom det svært overordnede og det …

Sårbarheter i endring Les mer »

Bilde av masterstudent Elin Hatteberg Aadnevik

Studerer samordningsrollen til Samfunnssikkerhetens hus

Oppgaven er under veiledning av professor Lise H. Rykkja og universitetslektor Johannes S. Førde, og er en del av forskningsgruppen Politisk organisering og flernivåstyring ved UiB. Et samlingspunkt for samordning Koronapandemien våren 2020 illustrerer viktigheten av et velorganisert samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid i Norge. Gjennom pandemien ble det pekt på en rekke utfordringer knyttet til samordning …

Studerer samordningsrollen til Samfunnssikkerhetens hus Les mer »

Bilde fra Geoforum Hordaland

Presenterte SSH sin dashbordløsning i GeoForum Hordaland

GeoForum Hordaland arrangerte lokale geomatikkdager 14. – 15. mars på Scandic Ørnen hotell i Bergen. Konferansen rettet seg mot alle som jobber og/eller er interessert i geografisk informasjon og kartrelaterte tema. Arrangementet er et viktig møtepunkt for fagmiljøet, og årets konferanse hadde fokus på Fremdriftsrettet samfunn – digital verden med fokus på nye løsninger. Hovedfokus …

Presenterte SSH sin dashbordløsning i GeoForum Hordaland Les mer »

Bilde av samvirkekoordinator Per Terje Engedal som blir intervjuet

Tilbyr kurs i krisekommunikasjon og mediesamarbeid

I løpet av dagen fikk deltakerne innsikt i hvordan kommunisere i en krise, budskapsformidling til ulike målgrupper, en gjennomgang av medienes rolle og journalistenes arbeidsmetoder. I tillegg fikk de prøve seg i budskapsformidling og øvelse i intervjusituasjoner. Bli tryggere i møte med media Kursansvarlige for kurset er kommunikasjonsrådgiver ved Seksjon informasjon i Bergen kommune, Asle …

Tilbyr kurs i krisekommunikasjon og mediesamarbeid Les mer »

Bilde av Askøybroen

Askøy kan bli den første samarbeidskommunen

Med bystyrevedtaket ligger alt til rette for at også andre omegnskommuner kan bli en del av samarbeidet. Et tettere regionalt samvirke vil bidra til å styrke hele regionens beredskapsevne. Ivaretar kommunenes beredskapsplikt Bergensregionen fungerer som en bo- og arbeidsregion. Store og alvorlige beredskapshendelser eller planlagte arrangementer påvirker gjerne store deler av regionen, og omfattende kriser …

Askøy kan bli den første samarbeidskommunen Les mer »

Bilde fra klyngesamlingen

Beredskapsklyngesamling i Samfunnssikkerhetens hus

Beredskapsklyngen er et uformelt kunnskapsnettverk for aktører som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap. Under frokostmøtet torsdag formiddag deltok ca 50 deltakere. I første del av arrangementet stod koronapandemien i fokus. Koronapandemien – hvordan håndterte vi den? Håndteringen av pandemien ble belyst med ulike perspektiv og fra forskjellige ståsteder. Professor Nina Langeland, som er medlem av …

Beredskapsklyngesamling i Samfunnssikkerhetens hus Les mer »

Bilde av byrådsleder Roger Valhammer

Markerte åpningen av Samfunnssikkerhetens hus

Samfunnssikkerhetens hus flyttet inn i nye lokaler i april og har vært døgnkontinuerlig drift fra juni. Det var en stolt byrådsleder som åpnet Samfunnssikkerhetens hus fredag i lokalene i Rosenkrantzgate 3. – Samfunnssikkerhetens hus er det første i sitt slag, og Bergen er først til å samlokalisere vaktfunksjoner og knytte til seg forskning og undervisning. …

Markerte åpningen av Samfunnssikkerhetens hus Les mer »

Bilde av delegasjonen. Foto: HV09

Etablerer en arena og kultur for samvirke

Torsdag 14. oktober besøkte Heimevernet og politiet samvirkesenteret i Samfunnssikkerhetens hus. Sjef Heimevernet Elisabeth Gifstad Michelsen og distriktssjef Christoffer Thomas Knutsen, og visepolitimester Ane Kvaal og stabssjef Gustav Landro, ledet hver sin delegasjon fra henholdsvis Bergenhus heimevernsdistrikt og Vest politidistrikt. Felles situasjonsforståelse Under besøket ble det gitt en orientering om hvordan samvirkesenteret legger til rette …

Etablerer en arena og kultur for samvirke Les mer »

Bilde av spesialrådgiver Kari Maisol Knudsen og masterfagstudent Kaja Heldal Trovåg.

Har forsket på hva bergenserne er bekymret for

Oppgaven ble levert ved Universitetet i Stavanger våren 2021. Spurte bergenserne I oppgaven har Trovåg undersøkt om innbyggerne er bekymret for de samme uønskede hendelsene som Bergen kommune har kartlagt og vurdert i sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse for bysamfunnet i Bergen, Bergen ROS 2020. Spørreskjemaundersøkelsen som er lagt til grunn for masteroppgaven, er gjennomført …

Har forsket på hva bergenserne er bekymret for Les mer »

Samlokalisering styrker kommunens beredskapsevne

Vaktfunksjoner innen beredskap, kommunal infrastruktur og velferdsteknologi er er nå samlet i Samfunnssikkerhetens hus. Samvirkevakten er kjernen i samvirkesenteret, og består av Responssenteret (overvåking og drift av trygghetsalarmer og velferdsteknologi), Vaktsentralen (overvåking og drift av kommunal infrastruktur), samt samvirkekoordinator (samfunnssikkerhet og beredskap). Det er også planer om etablering av et Security Operations Center (SOC) for …

Samlokalisering styrker kommunens beredskapsevne Les mer »