Hjem » Bergen setter standard for store arrangementer

Nyhet

Bergen setter standard for store arrangementer

Illustrasjonsbilde fra Sykkel-VM i 2017. Foto: Eivind Senneset.

Bergen leder det internasjonale arbeidet med å utarbeide en standard for planlegging og gjennomføring av store, byomfattende arrangementer. Det er første gang Norge leder utviklingen av en ISO-standard innen samfunnssikkerhet.

Over 50 internasjonale eksperter ferdigstiller sommeren 2021 arbeidet med den første internasjonale standarden for store arrangementer. Det neste året skal standarden ut på høring og godkjenning i 165 medlemsland, før den kan tas i bruk sommeren 2022.

Beredskapssjef i Bergen kommune, Ivar K. Lunde, leder arbeidet med utarbeidelse av standarden; ISO/TC 292:22379 «Guidelines for hosting and organizing citywide and regional events», som startet høsten 2019.

Erfaringer fra sykkel-VM

Erfaringene fra sykkel-VM i 2017 er bakgrunnen for at Bergen ble forespurt om å lede arbeidet. Før og under sykkel-VM samarbeidet en rekke aktører for å gjennomføre et trygt, sikkert og vellykket arrangement.

Beredskapssjef Ivar K. Lunde. Foto: Thor Eirik Borgersen

Gjennom VM-uken etablerte Bergen også det første Samvirkesenteret i Norge for å optimalisere informasjonsdeling, kommunikasjon og samhandling mellom aktørene. Jevnlig arrangeres OL, VM og andre store arrangementer i byer over hele verden. En standard må derfor være uavhengig av kultur, lovverk eller andre stedbundne faktorer.

– Det er naturlig å tro at det finnes rutiner for hvordan slike arrangementer bør forberedes, gjennomføres og evalueres, slik at mesterskapene kan lære av hverandre, men det fantes ingen internasjonal standard for store arrangementer før sykkel-VM i Bergen, sier Lunde.

Med en ny standard mener beredskapssjefen at det vil bli enklere å være vertskap for store arrangement i fremtiden.

– Hensikten med å lage en ISO-standard, er å gi vertsbyer og arrangører et hjelpemiddel til å jobbe systematisk fra start til mål, og å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge og på rett tidspunkt forut for, under og etter et arrangement, forklarer Lunde.

Synliggjøring av kostnader

Samfunnsrisikoen under større arrangement øker betraktelig, samtidig som historien viser at arrangementsbudsjetter overskrides vesentlig.

– Planlegging av større arrangement krever grundige forberedelser og ansvarlig utførelse for å sikre at arrangementet holder en akseptabel risikoprofil innenfor aksepterte økonomiske rammer. For at en i fremtiden skal kunne gjennomføre bærekraftige arrangementer, er det avgjørende at kostnadene er synliggjort og kjent før avgjørelse om å påta seg et arrangement tas, mener Lunde.

Basert på frivillighet

Arbeidet som legges ned for å utarbeide standarden, er basert på frivillighet. Både organisasjonene Standard Norge og International Organization for Standardization (ISO) er uavhengige medlemsorganisasjoner, og ingen av ekspertene som jobber med utarbeidelse av standarder får betalt for jobben de gjør.

– Det at arbeidet som legges ned i dette er basert på frivillighet, og at det ikke er noen enkeltaktører som direkte vil tjene på det, er et kvalitetsstempel for det arbeidet som gjøres, sier Ivar K. Lunde.

For mer informasjon om ISO-standarder anbefaler vi å gå inn på Standard Norge sine hjemmesider. ISO.org har skrevet om utarbeidelsen, og ISO/TC 292:22379 har også sin egen hjemmeside.

1 hendelser på “Bergen setter standard for store arrangementer”

  1. Tilbakeping: Sammen om et tryggere 17. mai-arrangement - Samfunnssikkerhetens hus

Stengt for kommentarer.