Hjem » Fagartikkel

Viktig å samordne samfunnssikkerheten – En casestudie av Samfunnssikkerhetens hus.

Fagartikkel

Viktig å samordne samfunnssikkerheten – En casestudie av Samfunnssikkerhetens hus.

Samordning er viktig når beredskapsaktører skal håndtere problemer som går på̊ tvers av forvaltningsnivåer. Slike problemer blir kalt gjenstridige og kjennetegnes av at de er komplekse, sammensatte, berører flere områder og nivåer, og er vanskelige å løse (Rittel og Webber, 1973). Studien viser at samordning er tvetydig og komplekst. Samfunnssikkerhet er et felt som stadig …

Viktig å samordne samfunnssikkerheten – En casestudie av Samfunnssikkerhetens hus. Les mer »

Bilde fra Samfunnssikkerhetskonferansen

Sårbarheter i endring

Programmet favnet vidt og satte innledningsvis erfaringer fra Covid19 pandemien og barn og unges behov under kriser på dagsorden. Sammenheng mellom det lokale og overordnede Ukraina-krigen satte uvegerlig også sitt preg på innledningene. Sammenhengen mellom klimakrisen og stormakts-rivalisering vil også treffe barn og unge lokalt i Norge, så sammenhengen mellom det svært overordnede og det …

Sårbarheter i endring Les mer »

Bilde av gruppen som jobber med 17. mai

Sammen om et tryggere 17. mai-arrangement

En av samfunnets viktigste oppgaver er forebygging av hendelser som kan true sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse – «Prevention is better than cure». Vil unngå uønskede hendelser 17. mai i Bergen er et stort by arrangement, der vi kan forvente besøk og tilstedeværelse av ca. 100 000 mennesker. Store og åpne …

Sammen om et tryggere 17. mai-arrangement Les mer »

Bilde av masterstudent Elin Hatteberg Aadnevik

Studerer samordningsrollen til Samfunnssikkerhetens hus

Oppgaven er under veiledning av professor Lise H. Rykkja og universitetslektor Johannes S. Førde, og er en del av forskningsgruppen Politisk organisering og flernivåstyring ved UiB. Et samlingspunkt for samordning Koronapandemien våren 2020 illustrerer viktigheten av et velorganisert samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid i Norge. Gjennom pandemien ble det pekt på en rekke utfordringer knyttet til samordning …

Studerer samordningsrollen til Samfunnssikkerhetens hus Les mer »

Bilde av spesialrådgiver Kari Maisol Knudsen og masterfagstudent Kaja Heldal Trovåg.

Har forsket på hva bergenserne er bekymret for

Oppgaven ble levert ved Universitetet i Stavanger våren 2021. Spurte bergenserne I oppgaven har Trovåg undersøkt om innbyggerne er bekymret for de samme uønskede hendelsene som Bergen kommune har kartlagt og vurdert i sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse for bysamfunnet i Bergen, Bergen ROS 2020. Spørreskjemaundersøkelsen som er lagt til grunn for masteroppgaven, er gjennomført …

Har forsket på hva bergenserne er bekymret for Les mer »

Samlokalisering styrker kommunens beredskapsevne

Vaktfunksjoner innen beredskap, kommunal infrastruktur og velferdsteknologi er er nå samlet i Samfunnssikkerhetens hus. Samvirkevakten er kjernen i samvirkesenteret, og består av Responssenteret (overvåking og drift av trygghetsalarmer og velferdsteknologi), Vaktsentralen (overvåking og drift av kommunal infrastruktur), samt samvirkekoordinator (samfunnssikkerhet og beredskap). Det er også planer om etablering av et Security Operations Center (SOC) for …

Samlokalisering styrker kommunens beredskapsevne Les mer »

Mestrer vi digitale trusler?

Den enkelte medarbeiders kunnskap om og holdninger til informasjonssikkerhet er avgjørende for å beskytte virksomhetens verdier. Social engineering, eller sosial manipulering, innebærer å lure brukere til å begå sikkerhetsfeil eller gi fra seg sensitiv informasjon.i ii Ved å bruke enkle psykologiske virkemidler kan hackerne lykkes med å skaffe seg tilgang til datasystemene våre. Fremgangsmåtene blir stadig flere og endrer …

Mestrer vi digitale trusler? Les mer »

Bilde av skjermer med dashbordløsningen

Utvikler dashbord for bedre kunnskapsgrunnlag

Daglig bombarderes vi av informasjon og ifølge forskeren Mica Endsley (2000) er det ikke mangel på informasjon som utfordrer oss. Det som er vanskelig er å finne rett informasjon til rett tid (Endsley 2000). IT-utviklere fra plan- og bygningsetaten, og Seksjon for digitalisering og innovasjon, jobber nå sammen med Samfunnssikkerhetens hus for å utvikle et …

Utvikler dashbord for bedre kunnskapsgrunnlag Les mer »

SSH tar den kommunale beredskapsplikten på alvor

Hva innebærer den kommunale beredskapsplikten? Hvilke føringer legger dette for kommunenes arbeid? Ivareta befolkningen Alle farehendelser finner sted innenfor en kommune, og kommunene utgjør på denne måten det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Bergen kommune tok initiativ til å etablere Samfunnssikkerhetens hus for å styrke kommunal beredskap og for å imøtekomme større og mer …

SSH tar den kommunale beredskapsplikten på alvor Les mer »