Nyhet

Arrangementsgruppen i Bergen

Vil skape en attraktiv, sikker og trygg arrangementsby

Dragefjellet minifestival, konsert med Bergen Filharmoniske Orkester og Matfestivalen Bergen 2022 var blant de kommende arrangementene som ble gjennomgått. Målet med Arrangementsgruppen er å gjennomføre jevnlige samhandlingsmøter hvor man utveksler erfaringer, kommer med innspill til forbedring av prosesser, gir veiledning og god oppfølging av arrangører og prosjekter. Trygge og sikre arrangement Gjennom dette arbeidet skal …

Vil skape en attraktiv, sikker og trygg arrangementsby Les mer »

Bilde fra Geoforum Hordaland

Presenterte SSH sin dashbordløsning i GeoForum Hordaland

GeoForum Hordaland arrangerte lokale geomatikkdager 14. – 15. mars på Scandic Ørnen hotell i Bergen. Konferansen rettet seg mot alle som jobber og/eller er interessert i geografisk informasjon og kartrelaterte tema. Arrangementet er et viktig møtepunkt for fagmiljøet, og årets konferanse hadde fokus på Fremdriftsrettet samfunn – digital verden med fokus på nye løsninger. Hovedfokus …

Presenterte SSH sin dashbordløsning i GeoForum Hordaland Les mer »

Bilde av samvirkekoordinator Per Terje Engedal som blir intervjuet

Tilbyr kurs i krisekommunikasjon og mediesamarbeid

I løpet av dagen fikk deltakerne innsikt i hvordan kommunisere i en krise, budskapsformidling til ulike målgrupper, en gjennomgang av medienes rolle og journalistenes arbeidsmetoder. I tillegg fikk de prøve seg i budskapsformidling og øvelse i intervjusituasjoner. Bli tryggere i møte med media Kursansvarlige for kurset er kommunikasjonsrådgiver ved Seksjon informasjon i Bergen kommune, Asle …

Tilbyr kurs i krisekommunikasjon og mediesamarbeid Les mer »

Liaisontrening i Samvirkesenteret

Forbereder seg på storinnrykk i Samvirkesenteret

For litt over ett år siden, startet de nye samvirkekoordinatorene i Bergen kommune, og SSH ble etter hvert en realitet. Mens samvirkekoordinatorene har fått trene på proaktiv metodikk og lært kommunen å kjenne, har pandemien samtidig lagt noen begrensninger for utviklingen av Samfunnssikkerhetens hus (SSH). Et bindeledd og en viktig brikke – Samfunnssikkerhetens hus skal …

Forbereder seg på storinnrykk i Samvirkesenteret Les mer »

Bilde av Askøybroen

Askøy kan bli den første samarbeidskommunen

Med bystyrevedtaket ligger alt til rette for at også andre omegnskommuner kan bli en del av samarbeidet. Et tettere regionalt samvirke vil bidra til å styrke hele regionens beredskapsevne. Ivaretar kommunenes beredskapsplikt Bergensregionen fungerer som en bo- og arbeidsregion. Store og alvorlige beredskapshendelser eller planlagte arrangementer påvirker gjerne store deler av regionen, og omfattende kriser …

Askøy kan bli den første samarbeidskommunen Les mer »

Bilde fra klyngesamlingen

Beredskapsklyngesamling i Samfunnssikkerhetens hus

Beredskapsklyngen er et uformelt kunnskapsnettverk for aktører som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap. Under frokostmøtet torsdag formiddag deltok ca 50 deltakere. I første del av arrangementet stod koronapandemien i fokus. Koronapandemien – hvordan håndterte vi den? Håndteringen av pandemien ble belyst med ulike perspektiv og fra forskjellige ståsteder. Professor Nina Langeland, som er medlem av …

Beredskapsklyngesamling i Samfunnssikkerhetens hus Les mer »

Bilde av byrådsleder Roger Valhammer

Markerte åpningen av Samfunnssikkerhetens hus

Samfunnssikkerhetens hus flyttet inn i nye lokaler i april og har vært døgnkontinuerlig drift fra juni. Det var en stolt byrådsleder som åpnet Samfunnssikkerhetens hus fredag i lokalene i Rosenkrantzgate 3. – Samfunnssikkerhetens hus er det første i sitt slag, og Bergen er først til å samlokalisere vaktfunksjoner og knytte til seg forskning og undervisning. …

Markerte åpningen av Samfunnssikkerhetens hus Les mer »

Bilde av delegasjonen. Foto: HV09

Etablerer en arena og kultur for samvirke

Torsdag 14. oktober besøkte Heimevernet og politiet samvirkesenteret i Samfunnssikkerhetens hus. Sjef Heimevernet Elisabeth Gifstad Michelsen og distriktssjef Christoffer Thomas Knutsen, og visepolitimester Ane Kvaal og stabssjef Gustav Landro, ledet hver sin delegasjon fra henholdsvis Bergenhus heimevernsdistrikt og Vest politidistrikt. Felles situasjonsforståelse Under besøket ble det gitt en orientering om hvordan samvirkesenteret legger til rette …

Etablerer en arena og kultur for samvirke Les mer »

Diskusjonsøvelse i et samvirkeperspektiv

Øvelsen ble ledet av distriktssjef Johnny Aslaksen (Hordaland), og distriktssjef Stein Morten Rønningen (Sogn og Fjordane). Det var god regional deltakelse med representanter fra Vest Politidistrikt, HV-09, HV-11, Statsforvalteren i Vestland, Helse Bergen, Helse Førde, samt Sogndal og Bergen kommune. Samvirke i krise/krig Hensikten med øvelsen var å koordinere ansvar og myndighet i et scenario …

Diskusjonsøvelse i et samvirkeperspektiv Les mer »

Bilde fra Samvirkesenteret under gjennomføringen

Jobbet sammen for å bedre samfunnssikkerheten

Vest politidistrikt og Bergen kommune hadde i forkant av arrangementet hatt et godt samarbeid i det forebyggende arbeidet, både mot organisasjoner, næringsliv og innbyggere, for å forberede bysamfunnet og forhindre en uønsket eskalering av demonstrasjonen. En arena for samvirke Samvirkesenteret er først og fremst en arena for samvirke og koordinering, og samvirke-operasjonen var skalert og …

Jobbet sammen for å bedre samfunnssikkerheten Les mer »