Hjem » Nyhet

Tettere samarbeid mellom Statsforvalteren og Samfunnssikkerhetens hus

Nyhet

Tettere samarbeid mellom Statsforvalteren og Samfunnssikkerhetens hus

Statsforvaltaren gjennomgikk fylkes-ROS med tilhørende utvalgte scenario og prosjekter. Det ble pekt på viktigheten av overførbarhet mellom de scenario som skal beskrives. SSH gjennomgikk Bergen-ROS, med tilhørende diskusjoner rundt metode og scenarioarbeid. SSH framhevet at det går et viktig skille mellom fylkes-ROS og kommune-ROS, og at vi må ha en bevissthet om dette når vi …

Tettere samarbeid mellom Statsforvalteren og Samfunnssikkerhetens hus Les mer »

Bilde av samvirkeaktørene på nyttaften

Nyttårsfeiringen i Bergen og samvirkeprinsippet i praksis

Samvirkesenteret i Samfunnssikkerhetens hus (SSH) er alltid rigget for samvirke mellom beredskapsaktørene. I forbindelse med nyttårsfeiringen var senteret i gul beredskap, noe som medfører økt bemanning. Bergen kommune, innsatsledere fra politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten var samlet sammen med rundt tjue frivillige mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps. Først på agendaen stod kveldens situasjonsoppdatering, ledet av Mathias …

Nyttårsfeiringen i Bergen og samvirkeprinsippet i praksis Les mer »

Bilde av tredje samling Ukrainasituasjonen på SSH

Ukrainasituasjonen krever et tettere samarbeid mellom aktørene

– Hvordan vil situasjonen i Ukraina påvirke Bergensområdet? Til å delta i prosessen inviterte vi Vest Politidistrikt, Helse Bergen HF, Heimevernet, HV09, DSB/Sivilforsvaret avdeling Hordaland, Haakonsvern Orlogsstasjon,  Askøy kommune, Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune, Mattilsynet Bergen og omland, Bergen Vann, Bergen Havn AS, Telia AS, Equinor Energy ASA, Eviny AS og Avinor AS  Bergen Lufthavn. …

Ukrainasituasjonen krever et tettere samarbeid mellom aktørene Les mer »

Bilde av Svein Erik Malkenes i Samvirkesenteret

Kunnskapsdeling i Samvirkesenteret

Masterprogrammet er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Vestland og rektor ved UIB. Pandemien ga juridisk, økonomisk, adm.org og psykologisk institutt/fakultet ved UIB anledning til å etablere et samlingsbasert og tverrfaglig løp rettet mot kommunale ledere. Gruppen deltar for tiden i modulen «663 Operativ teamledelse i kriser» og ønsket å lære mer om samvirkemodellen og hvordan …

Kunnskapsdeling i Samvirkesenteret Les mer »

Bilde av beredskapssjef Rune Bratland

Uten forebyggende samvirke, vil vi ikke lykkes når krisen inntreffer

-Vi lever i en verden i endring der vi ser at alvorlige hybride trusler tar større plass og påvirker samfunnets stabilitet og trygghet, sier Rune Bratland. Samvirke må øves på Den siste tiden har vi hatt flere hendelser der det er uklart hvem som har skyld i hendelsen. Som eksempel nevner Bratland sabotasjen på gassrørledningen …

Uten forebyggende samvirke, vil vi ikke lykkes når krisen inntreffer Les mer »

Bilde av samvirkesenteret under verdenscup i triatlon

Jobbet sammen for et trygt triatlon-mesterskap

Liaisoner fra politiet, helse, Bergen havn, Bymiljøetaten og arrangør satt sammen i Samfunnssikkerhetens hus (SSH) under søndagens arrangement. Gruppen har ingen beslutningsmyndighet, men deler løpende informasjon seg imellom, bygger felles situasjonsbilde og rapporterer i linjen til egen myndighet slik at hendelser kan løses raskt og ikke får utvikle seg i feil retning. Løpende håndtering Det …

Jobbet sammen for et trygt triatlon-mesterskap Les mer »

Bilde av beredskapssjef foran Samfunnssikkerhetens hus

Vil videreutvikle Samfunnssikkerhetens hus

Etter drøyt et år etter at Samfunnssikkerhetens hus flyttet inn i Rosenkrantzgate 3 og ble samlokalisert med Vaktsentralen og Responssenteret i Bergen kommune, har man gjort seg flere verdifulle erfaringer. Stolt av Samfunnssikkerhetens hus Rune Bratland er ikke ny i Samfunnssikkerhetens hus. Han var prosjektleder for realiseringen og samlokaliseringen, og var også avdelingsleder for Samvirkesenteret …

Vil videreutvikle Samfunnssikkerhetens hus Les mer »

Arrangementsgruppen i Bergen

Vil skape en attraktiv, sikker og trygg arrangementsby

Dragefjellet minifestival, konsert med Bergen Filharmoniske Orkester og Matfestivalen Bergen 2022 var blant de kommende arrangementene som ble gjennomgått. Målet med Arrangementsgruppen er å gjennomføre jevnlige samhandlingsmøter hvor man utveksler erfaringer, kommer med innspill til forbedring av prosesser, gir veiledning og god oppfølging av arrangører og prosjekter. Trygge og sikre arrangement Gjennom dette arbeidet skal …

Vil skape en attraktiv, sikker og trygg arrangementsby Les mer »