Bilde av Maritimt forums samling i Samvirkesenteret

Maritim sikkerhet og beredskap i et samfunnssikkerhets-perspektiv

Mer enn 700 medlemmer har over tid bidratt til å utvikle en verdensledende og helhetlig maritim klynge. Beredskapssjef Rune Bratland innledet samlingen og pekte på viktigheten av vårt medlemskap i klyngen og ikke minst hvor avgjørende at vi også på dette området har en felles situasjonsforståelse. – Kunnskap om maritim næring utfordringer og kapasiteter i …

Maritim sikkerhet og beredskap i et samfunnssikkerhets-perspektiv Les mer »