Hjem » Diskusjonsøvelse i et samvirkeperspektiv

Nyhet

Diskusjonsøvelse i et samvirkeperspektiv

Foto: Rune Bratland

Fredag 29.oktober gjennomførte Sivilforsvaret Hordaland og Sivilforsvaret Sogn og Fjordane sin årlige totalforsvarsøvelse. Samfunnssikkerhetens hus ble benyttet som øvingslokasjon for deltagere fra Bergen og omegn, mens øvrige deltakere fra Sogn og Fjordane deltok digitalt.

Øvelsen ble ledet av distriktssjef Johnny Aslaksen (Hordaland), og distriktssjef Stein Morten Rønningen (Sogn og Fjordane). Det var god regional deltakelse med representanter fra Vest Politidistrikt, HV-09, HV-11, Statsforvalteren i Vestland, Helse Bergen, Helse Førde, samt Sogndal og Bergen kommune.

Samvirke i krise/krig

Hensikten med øvelsen var å koordinere ansvar og myndighet i et scenario i øvre del av krisespekteret. Gjennom aktiv deltakelse fikk alle aktører anledning til å beskrive både eksisterende planer og utfordringer knyttet til nasjonal, regional og lokal samhandling. Det hersket generelt bred enighet om at alle deltakende aktører vil ha en rolle i scenariet som ble diskutert og at sivil-militært samarbeid er en forutsetning for at alle kan løse sine egne oppdrag.

Koordinering av ressurser

En hovedutfordring som ble diskutert var hvordan en bedre kan koordinere ressurser i et scenario hvor ressursbehovet er stort. Eksempelvis har mange sivile aktører personell som må avgis til væpnede styrker i en omfattende krise eller krig. Videre antas det at det i en uoversiktlig situasjon vil være en kamp om felles ressurser, og at dette må styres av rett beslutningsmyndighet.

Det ble også diskutert hvordan nasjonal, regional og lokal varsling og kommunikasjon til befolkningen må koordineres og planlegges godt.