Hjem » – En milepæl for beredskapen i Vestland

Nyhet

– En milepæl for beredskapen i Vestland

Samfunnssikkerhetens hus vil få tilholdssted i Rosenkrantzgate 3. Foto: Thor Eirik Borgersen

Samfunnssikkerhetens hus (SSH) har formelt blitt en etat i Bergen kommune og har flyttet inn i nye lokaler i Rosenkrantzgate 3. - Dette er en milepæl for beredskapen og samfunnssikkerheten i Vestland, sier beredskapssjef Ivar Konrad Lunde.

Samfunnssikkerhetens hus blir det første, og eneste, formaliserte beredskapssamarbeidet i Norge som tar utgangspunkt i kommunenes ansvar for tjenester og trygghet til innbyggerne på alle nivå.

-Gjennom kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling og et tettere samarbeid med andre relevante aktører ønsker vi å bli bedre på å forebygge og håndtere uønskede hendelser og samtidig systematisere og bruke erfaringen for å unngå at hendelser skjer igjen, sier direktør for Samfunnssikkerhetens hus, Ivar Konrad Lunde.

Døgnkontinuerlig beredskap

Ni samvirkekoordinatorer kom på plass fra nyttår og har gjennomgått et grundig opplæringsløp. Etter påske blir Samfunnssikkerhetens hus de første til å ta de nye kontorfasilitetene i bruk, men vil snart få følge av Vaktsentralen, Responssenteret og Security Operation Center.

Samvirkevakten

Samvirkevakten i første etasje vil bli kjernen i den døgnkontinuerlige beredskapen. Der vil samvirkekoordinator, vaktsentralen , responssenteret og IKT-vakten sitte sammen. Dermed vil alle døgnbemannede vaktfunksjoner i kommunen være samlet på ett sted for å kunne respondere raskere dersom en uønsket hendelse skulle skje. Ved større hendelser eller arrangement vil man kunne bemanne opp samvirkesenteret med andre aktører etter behov. Første etasje vil være innflytningsklart i juni.

Regionalt samarbeid

Samfunnssikkerhetens hus er i ferd med å inngå et vertskommunesamarbeid med flere kommuner i Vestland som også vil kunne benytte seg av tjenester fra Samfunnssikkerhetens hus. I Samfunnssikkerhetens hus skal medlemskommunene og andre relevante regionale samarbeidsaktører samarbeide om kunnskapsutvikling innen fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap gjennom forskningsprosjekter, utnytte et felles program for kunnskapsformidling og kompetanseheving på fagfeltet, og få døgnkontinuerlig tilgang til et felles kommunalt vakt- og beredskapsmiljø.

Fakta SSH

Samfunnssikkerhetens hus

Et regionalt senter som skal legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap regionen. Les mer

 • Samvirkevakten
  Døgnkontinuerlig beredskap med samvirkekoordinatorer fra SSH, responssenteret, Vaktsentralen og IKT-vakt.
 • Samvirkesenteret
  Ved større hendelser vil man kunne bemanne opp samvirkesenteret med relevante aktører fra nødetatene og andre frivillige og offentlige aktører.
 • Responssenteret
  Responssenteret er et døgnbemannet alarmmottak bemannet av helsepersonell for å styrke hjemmetjenestene. De følger opp alle utløste alarmer, for eksempel trygghetsalarm med sensorer, GPS, medisineringsstøtte eller kamera.
 • Vaktsentralen
  Tar i mot meldinger om feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø.
 • Security Operation Center
  Døgnkontinuerlig overvåkning av kommunens datasystemer