Hjem » Etablerer en arena og kultur for samvirke

Nyhet

Etablerer en arena og kultur for samvirke

Sjef Heimevernet Elisabeth Gifstad Michelsen og distriktssjef Christoffer Thomas Knutsen, og visepolitimester Ane Kvaal og stabssjef Gustav Landro, ledet hver sin delegasjon fra henholdsvis Bergenhus heimevernsdistrikt og Vest politidistrikt.

Å etablere en arena og skape en kultur for samvirke, er de viktigste tiltakene for å lykkes i samhandlingen på tvers etater og sektorer. Bergensregionen har styrket dette viktige arbeidet ytterligere med realiseringen av Samfunnssikkerhetens hus.

Torsdag 14. oktober besøkte Heimevernet og politiet samvirkesenteret i Samfunnssikkerhetens hus. Sjef Heimevernet Elisabeth Gifstad Michelsen og distriktssjef Christoffer Thomas Knutsen, og visepolitimester Ane Kvaal og stabssjef Gustav Landro, ledet hver sin delegasjon fra henholdsvis Bergenhus heimevernsdistrikt og Vest politidistrikt.

Felles situasjonsforståelse

Under besøket ble det gitt en orientering om hvordan samvirkesenteret legger til rette for å effektivisere informasjonsflyt og kommunikasjon mellom ulike regionale beredskapsaktører, og hvordan dette optimaliserer både etableringen av felles situasjonsforståelse og den operasjonelle koordineringen. Dette styrker regionens beredskapsevne under håndteringen av oppståtte beredskapssituasjoner, men enda viktigere er det forebyggende beredskapsarbeidet for å forhindre at farehendelser får utvikle seg til alvorlige uønskede hendelser.

Kontinuerlig forbedring

Det ble videre diskutert hvordan beredskapsaktørene i Bergensregionen bør arbeide videre for ytterligere å styrke samvirkearbeidet til det beste for innbyggerne i Vestland, og hvordan regionen kan legge til rette for at andre regioner og nasjonale myndigheter skal kunne ta del i den kunnskapen og kompetansen som har utviklet seg om effektivt, tverrfaglig samvirkearbeid i Bergensregionen.

– Med etableringen av samvirkearenaen Samfunnssikkerhetens hus, og den sterke samvirkekulturen som beredskapsaktørene har skapt under og i etterkant av Sykkel-VM i 2017, har vi kommet lengre i dette viktige arbeidet enn i andre regioner. Vi kan likevel aldri si oss ferdig eller fornøyd, men stadig søke å forbedre oss ytterligere for å skape en så trygg og sikker region som mulig for innbyggerne våre, presiserer beredskapssjef Ivar Konrad Lunde, som var vertskap for besøket, sammen med samvirkekoordinator Svein Erik Malkenes.