Hjem » Markerte åpningen av Samfunnssikkerhetens hus

Nyhet

Markerte åpningen av Samfunnssikkerhetens hus

Det var en stolt byrådsleder som åpnet Samfunnssikkerhetens hus fredag. (Alle foto: Eivind Senneset)

Byrådsleder Roger Valhammer inviterte fredag til offisiell åpning av Samfunnssikkerhetens hus i Bergen.

Samfunnssikkerhetens hus flyttet inn i nye lokaler i april og har vært døgnkontinuerlig drift fra juni.

Det var en stolt byrådsleder som åpnet Samfunnssikkerhetens hus fredag i lokalene i Rosenkrantzgate 3.

– Samfunnssikkerhetens hus er det første i sitt slag, og Bergen er først til å samlokalisere vaktfunksjoner og knytte til seg forskning og undervisning. Samfunnssikkerhetens hus svarer ut krav fra Gjørv-rapporten. Dette er Bergens svar på hvordan bysamfunnet skal etterleve “samvirkeprinsippet”, ett av kravene som Gjørv-kommisjonen kom frem til i 22. juli-rapporten, sa byrådsleder Roger Valhammer i åpningstalen.

De inviterte gjestene fikk omvisning og presentasjon av kapasitetene i Samvirkesenteret. Her er vaktfunksjonene i Bergen kommune med responssenteret og vaktsentralen samlokalisert.  Responssenteret betjener kommunens velferdsteknologi som benyttes av befolkningens sårbare gruppe og oppsøker de som har behov for hjelp. Vaktsentralen overvåker kommunens vannforsyning, veidrift i tillegg til å motta og håndtere meldinger fra befolkningen. Det er også tilrettelagt fasiliteter for legevaktsentral og SOC (Security operation center) som er kommunens senter for overvåkning av digital infrastruktur. Samvirkesenteret har allerede koordinert flere hendelser, både planlagte og akutte og har erfart fordelene ved å kunne samhandle på tvers i kommunen.

I Samvirkesenteret fikk de inviterte gjestene en demonstrasjon av verktøyene som samvirkekoordinator på vakt bruker for å få følge med på hendelser som kan ha betydning for samfunnssikkerheten i regionen. Gjestene fikk en demonstrasjon basert på en reell hendelse, nemlig propantanken som sto i fare for å eksplodere tidligere i høst. Gjestene fikk se hvordan samvirkekoordinator på vakt håndterte denne hendelsen.

Beredskapssjef Ivar Konrad Lunde mener at samvirke med andre aktører er helt avgjørende for å lykkes med beredskapsarbeid.

– Vi har alltid hatt et godt samarbeid med nødetatene og andre samvirkeaktører. Med samvirkesenteret har vi nå også en arena for å utøve dette samarbeidet og utvikle det videre, sier Ivar Konrad Lunde, beredskapssjef i Bergen kommune.

Ledelsen i Sivilforsvaret, Røde Kors, politiet og brannvesenet holdt taler, og alle ga uttrykk for at Samfunnssikkerhetens hus er et viktig bidrag for tryggheten til innbyggerne i regionen.

Beredskapssjef Ivar Konrad Lunde ønsker samvirkeaktørene velkommen til å ta huset i bruk

Det var en stolt byrådsleder Roger Valhammer som ønsket gjestene velkommen

Offentlige beredskapsaktør i regionen var blant gjestene