Hjem » Om oss

Om oss

Samfunnssikkerhetens hus skal legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

Byrådet i Bergen kommune vedtok i mai 2019 å etablere Samfunnssikkerhetens hus, et regionalt senter som består av enhetene regionalt samvirkesenter, regionalt kompetansesenter og regionalt forskningssenter.

Bergen kommune tok initiativ til Samfunnssikkerhetens hus for å styrke kommunal beredskap og for å møte større og mer komplekse utfordringer i regionen. Samfunnssikkerhetens hus ble etablert for å bidra til å skape et tryggere samfunn ved å styrke det forebyggende arbeidet og regionens reelle beredskapsevne.