Hjem » Om oss » Visjon, misjon og mål

Samfunnssikkerhetens hus

«Sammen skaper vi en tryggere framtid for innbyggerne i Vestland»

 

Samvirkesenteret skal være et senter som kobler sammen aktører innen samfunnssikkerhet for å bidra til en tryggere fremtid for innbyggere. Dette innebærer å utnytte tilgjengelige ressurser og kompetanse ved å:

  • tilrettelegge for effektivt samvirke
  • systematisk identifiserer og forebygger at uønskede hendelser oppstår
  • proaktivt oppdager og begrenser konsekvensene av uønskede hendelser
  • tilrettelegger for erfaringsoverføring og læring som sikrer kontinuerlig forbedring

Visjon og misjon er forankret i det nasjonale prinsippet om samvirke og i bestemmelser om kommunenes rolle innen samfunnssikkerhet.

Samvirkesenteret skal bidra til best mulig samvirke mellom relevante aktører i situasjoner som påvirker samfunnssikkerheten. Situasjonene kan være planlagt, forhåndsvarslet, oppstå over tid eller akutt. Samvirkesenteret er i en beredskapssituasjon et koordinerende, samvirkende og rådgivende organ for aktuelle beslutningsmyndigheter.