Månedsrapport for Samvirkesenteret

Regionalt samvirkesenter har som oppgave å samle og dele informasjon, sikre god kommunikasjon og koordinering mellom aktører. I tillegg skal Samvirkesenteret kartlegge og sikre ressursbehov, samt sammenfatte og anbefale felles retningslinjer for involverte aktører.