Hjem » Kvartalsrapport 1. kvartal fra Samvirkevakten

Kvartalsrapport 1. kvartal fra Samvirkevakten

Kvartalsrapport 1. kvartal fra Samvirkevakten

Ukraina-krisen har rystet oss alle og har preget nasjonen, kommunen og regionen denne perioden. Samvirkesenteret har hatt økt årvåkenhet knyttet til digitale trusler og infrastruktur som følge av trusselbildet vi står overfor.