Hjem » Kvartalsrapport 1. kvartal fra Samvirkesenteret

Kvartalsrapport 1. kvartal fra Samvirkesenteret

Kvartalsrapport 1. kvartal fra Samvirkesenteret

Ukraina-krisen har rystet oss alle og har preget nasjonen, kommunen og regionen denne perioden. Samvirkesenteret har hatt økt årvåkenhet knyttet til digitale trusler og infrastruktur som følge av trusselbildet vi står overfor.