Hjem » Månedsrapport oktober

Månedsrapport oktober

Månedsrapport oktober

Rapporteringsperioden inneholder flere hendelser som direkte og indirekte har berørt samvirkevakten. Av hovedhendelser er det spesielt arrangement og demonstrasjon på Tårnplass 18. september, gasslekkasje fra en propantank på Zachariasbryggen 26. september og setningsskader i Vestre Torggaten 12-16 4. oktober som har medført direkte involvering fra samvirkevakten.