Hjem » Rapport fra Samvirkesenteret 2. kvartal 2022

Rapport fra Samvirkesenteret 2. kvartal 2022

Kvartalsrapport

Rapport fra Samvirkesenteret 2. kvartal 2022

Samvirkesenteret har denne perioden hatt særskilt fokus på potensielle farer knyttet til Ukrainakrisen, værforhold og feiringen av nasjonaldagen.