Hjem » Rapport fra Samvirkesenteret 3. kvartal 2022

Rapport fra Samvirkesenteret 3. kvartal 2022

Rapport fra Samvirkesenteret 3. kvartal 2022

Samvirkesenteret har denne perioden hatt særskilt oppmerksomhet på potensielle farer knyttet til Ukrainakrisen, store arrangementer og hendelser knyttet til værforhold. Den pågående Ukrainakrisen vil fremdeles påvirke oss i 4. kvartal 2022, men det er sannsynlig at værforhold er faktoren som i størst grad vil prege regionen.