Hjem » Regionalt samarbeid

Sammen gjør vi regionen tryggere

Gjennom etablering av Samfunnssikkerhetens hus skal det opprettes et forsknings- og kompetansesenter og et permanent samvirkesenter, som skal legge til rette for et tettere regionalt samvirke i arbeidet med samfunnssikkerhet og styrke regionens samlede beredskapsevne.

I Samfunnssikkerhetens hus skal deltakerkommunene og andre relevante regionale samarbeidsaktører samarbeide om kunnskapsutvikling innen fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap gjennom forskningsprosjekter, utnytte et felles program for kunnskapsformidling og kompetanseheving på fagfeltet, og få døgnkontinuerlig tilgang til et felles kommunalt vakt- og beredskapsmiljø.

Vertskommunesamarbeid

Kommuner i Vestland fylke inviteres inn i vertskommunesamarbeidet og vil gjennom dette få bistand til utførelse av lovpålagte oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap.... Les mer

Samvirkeaktører

Vestlandet står overfor flere utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap i fremtiden. Samfunnssikkerhetsutfordringer følger sjelden geografiske grenser. Et godt samarbeid er en forutsetning for å utnytte samlet kompetanse, ressurser og informasjon på en best mulig måte.... Les mer

Ressurser

Her har vi valgt å dele linker til noen av de ressursene vi drar nytte av i vårt samfunnssikkerhetsarbeid. Vi velger å dele disse til de som måtte se nytten av dette.... Les mer

Beredskapsklyngen

Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Bergen næringsråd har sammen tatt initiativ til å etablere et nytt klyngesamarbeid for samfunnssikkerhet og beredskap.... Les mer