Hjem » Regionalt samarbeid » Beredskapsklyngen

Beredskapsklyngen

Beredskapsklyngens første samling, 23. februar 2018. Foto: Gro Malnes Øvrebø

Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Bergen næringsråd har sammen tatt initiativ til å etablere et nytt klyngesamarbeid for samfunnssikkerhet og beredskap.

Beredskapsklyngen er et uformelt kunnskapsnettverk for samfunnssikkerhet og beredskap etter initiativ fra Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Bergen næringsråd.

Oppstartsmøtet for klyngesamarbeidet ble avholdt den 23. februar 2018. Siden den gang er det gjennomført fire samlinger med kunnskapsdeling innen ulike tema. Målet for Beredskapsklyngen er å styrke innovasjons- og konkurransekraft, og dermed øke verdiskaping og utvikling innen fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap. Utvikling av klyngesamarbeidet var en del av prosjektet Samfunnssikkerhetens hus, før det ble etablert. Samfunnssikkerhetens hus vil også i fortsettelsen være knutepunkt for å koordinere aktivitetene i Beredskapsklyngen.

Siden oppstarten av klyngesamarbeidet har mer enn 170 offentlige, private, ideelle og frivillige aktører vært til stede på Beredskapsklyngens samlinger.

Se videoer fra etableringen av klyngesamarbeidet

 

Beredskapsklyngen

 • Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Bergen næringsråd tok tidlig i 2018 initiativ til samarbeid om å utvikle en egen beredskapsklynge
 • Arbeidet med Beredskapsklyngen var organisert som del av prosjektet Samfunnssikkerhetens hus, før det ble en realitet. Samfunnssikkerhetens hus vil også i fortsettelsen
 • Beredskapsklyngen er et uformelt kunnskapsnettverk innen samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Beredskapsklyngens samlinger har hatt deltakere fra cirka 170 virksomheter og organisasjoner, representert av ca. 400 ulike personer.
 • Følgende samlinger er gjennomført:
  1. Frokostmøte den 23.02.18, Ole Bull Scene. Tema: » La oss skape en nasjonal beredskapsklynge».
  2. Hjernedugnad den 15.05.18, Scandic Ørnen. Tema: «Hjernedugnad om Samfunnssikkerhetens hus».
  3. Frokostseminar den 04.12.18, Universitetsaulaen i Bergen. Tema: «Ut av siloene».
  4. Frokostmøte den 13.06.19, Radisson Blue Bryggen. Tema: «Kan standarder bedre samfunnssikkerhet og beredskap – har vi noe å lære av hverandre?».
  5. Lunsjseminar den 19.12.05, Grand konferanse- og festlokaler. Tema: «Når hvert ord teller tyngre: Risiko- og krisekommunikasjon».
 • Planlagt lunsjsamling den 05.05.2020 ved Høgskulen på Vestlandet med tema «Innovasjon og utvikling» er utsatt på ubestemt tid.