Hjem » Regionalt samarbeid » Ressurser

Ressurser

Illustrasjonsbilde fra Samvirkesenteret. Foto: Roar Svåsand

Her har vi valgt å dele linker til noen av de ressursene vi drar nytte av i vårt samfunnssikkerhetsarbeid. Vi velger å dele disse til de som måtte se nytten av dette.

I arbeidet med samvirke benyttes spesielt plattformene CIM og Rayvn. Under finner du snarveier for innlogging i de aktuelle systemene.
Rayvn

Dette er systemet som benyttes av Samvirkesenteret. Systemet er tilrettelagt for å kunne samvirke med våre samvirkeaktører.

DSB-CIM

Dette er systemet som leveres av DSB til kommunal sektor for krisehåndtering.

Her finner du Bergen kommunes overordnede beredskapsplanverk og risiko- og sårbarhetsanalyser.