Hjem » Samvirkesenteret er i drift med bemanning hele døgnet

Nyhet

Samvirkesenteret er i drift med bemanning hele døgnet

Benedicte Rasch var den første samvirkekoordinatoren på vakt. Hun synes det er spennende å være med å skape noe helt nytt. Foto: Britt Lise Nymark

Samvirkesenteret har hatt sin første uke med døgnkontinuerlig operativ drift. - Med et operativt samvirkesenter vil kommunen bli langt bedre i stand til å forebygge, koordinere og håndtere uønskede hendelser sammen med andre beredskapsaktører.

Det sier en stolt avdelingsleder, Rune Bratland, som sendte den første samvirkekoordinatoren på vakt mandag 21. juni. 

Bilde av avdelingsleder Rune Bratland.
Avdelingsleder Rune Bratland. Foto: Thor Eirik Borgersen

– Et taktskifte

Å gå over til døgnkontinuerlig drift i samvirkevakten markerer et taktskifte i det å drive forebyggende samfunnssikkerhet, som jeg er stolt av. Til tross for at det ikke skjer hendelser som direkte påvirker kommunal tjenesteproduksjon til enhver tid, vil vi ved å være fysisk tilstede og aktivt følge med på situasjonen innenfor vårt ansvarsområde være langt mer i stand til å forebygge, koordinere og håndtere uønskede hendelser sammen med andre beredskapsaktører, sier han. 

Kan mobilisere på kort tid

Regionalt samvirkesenter har som oppgave å samle og dele informasjon, sikre god kommunikasjon og koordinering mellom aktører. I tillegg skal samvirkesenteret kartlegge og sikre ressursbehov og samle og anbefale felles retningslinjer for involverte aktører.  

– Med et bemannet samvirkesenter har kommunen nå ressurser, systemer og teknisk infrastruktur for å kunne mobilisere et samvirkesenter til enhver tid, kun avhengig av den enkelte aktørs responstid, sier Rune Bratland. 

 Kjernen i regionalt samvirkesenter er samvirkevakten som består av Bergen kommune sine døgnkontinuerlige vaktfunksjoner. Samvirkevaktens mest sentrale oppgave er å observere tilgjengelige systemer og analysere signaler for å kunne oppdage uønskede hendelser under utvikling så tidlig som mulig, for deretter å kunne foreta hurtige korrigerende og skadebegrensende tiltak. 

Skaper historie

Benedicte Rasch var den første samvirkekoordinatoren på vakt. Hun synes det er spennende å være med å skape noe helt nytt.
– Dette er utrolig lærerikt. Vi er med på å skape historie. Jeg har stor tro på at samvirkevakten kan bidra til å fremme samvirke og på sikt gi oss et mye bedre helhetsbilde, sier hun. 
 Selv om samvirkesenteret nå er bemannet hele døgnet, er ikke alt på plass ennå.
  Fokuset nå er få rutiner og samvirke til å fungere. Det avhenger av alle å få dette til. Gjennom øvelser og trening utover høsten, vil vi søke å styrke dette, sier avdelingsleder Rune Bratland.