Arrangementsgruppen i Bergen

Vil skape en attraktiv, sikker og trygg arrangementsby

Dragefjellet minifestival, konsert med Bergen Filharmoniske Orkester og Matfestivalen Bergen 2022 var blant de kommende arrangementene som ble gjennomgått. Målet med Arrangementsgruppen er å gjennomføre jevnlige samhandlingsmøter hvor man utveksler erfaringer, kommer med innspill til forbedring av prosesser, gir veiledning og god oppfølging av arrangører og prosjekter. Trygge og sikre arrangement Gjennom dette arbeidet skal …

Vil skape en attraktiv, sikker og trygg arrangementsby Les mer »