Hjem » Utvikler dashbord for bedre kunnskapsgrunnlag

Fagartikkel

Utvikler dashbord for bedre kunnskapsgrunnlag

Nå når samvirkesenteret har åpnet, tar vi i bruk en nyutvikling som vil gi oss bedre tilgang til informasjon med betydning for samfunnssikkerheten. Foto: Thor Eirik Borgersen

Ved å sammenstille og presentere informasjon i et oversiktlig og intuitivt system, kan vi ta bedre beslutninger før og under kriser.

 

Daglig bombarderes vi av informasjon og ifølge forskeren Mica Endsley (2000) er det ikke mangel på informasjon som utfordrer oss. Det som er vanskelig er å finne rett informasjon til rett tid (Endsley 2000).

IT-utviklere fra plan- og bygningsetaten, og Seksjon for digitalisering og innovasjon, jobber nå sammen med Samfunnssikkerhetens hus for å utvikle et nytt dashbord. Målet er å gi beslutningstakere riktig informasjon når de trenger det.

Dashbordet er en visuell fremstilling og sammenstilling av informasjon fra ulike åpne kilder. Informasjonen skal presenteres i sanntid og dashbordet skal blant annet hente data om vær, trafikk, strømbrudd og andre faktorer som kan ha konsekvenser for samfunnssikkerheten. Samtidig skal dashbordet gi tegnemuligheter direkte i kartet. Det legges stor vekt på at dashbordet skal være lett forståelig uavhengig av erfaringsgrunnlag.

På denne måten skal dashbordet sikre et bedre grunnlag for beslutninger, god kommunikasjon i kriser og en tryggere fremtid for befolkningen.

 

Et dashbord som fremmer situasjonsbevissthet

I flere måneder har samvirkekoordinatorene Jørgen Gullestad, Fredrik M. Kvinge, Jon Borgen Takle og Benedicte Rasch jobbet med ideen og utviklingen av dashbordet. Målet har vært klart; et dashbord som viser hele samfunnssikkerhetsbildet og som fremmer situasjonsbevissthet.

Situasjonsforståelse og situasjonsbevissthet har med tiden blitt populære begreper, men ulik bruk krever en presisering.

Vår forståelse bygger på Endsley (1995, 2015) sin begrepsdefinisjon hvor situasjonsbevissthet er en kunnskapsstatus med økende nivåer. Det handler om å oppfatte elementer, forstå betydningen av disse og forutsi statusen deres i nær fremtid (Endsley 1995). Samtidig foregår det ulike prosesser, situasjonsvurderinger, som fører til de ulike nivåene av situasjonsbevissthet (Endsley 1995, 2000, 2015).

Vi kan derfor skille mellom begrepene situasjonsforståelse og situasjonsbevissthet. Der forståelsen er mer reaktiv av natur og handler om å forstå den nåværende situasjonen, handler situasjonsbevissthet også om fremtiden. Ved å kombinere det reaktive med det proaktive skal dashbordet fremme situasjonsbevissthet og gi et bedre grunnlag for beslutninger.

 

Innovasjon og nyskapning

I dag må beslutningstakere lete etter informasjon i ulike kilder og det kan være utfordrende å se en sammenheng mellom informasjonen.

– Her vil dashbordet være et viktig verktøy for å hjelpe oss med å se helheten i samfunnssikkerhetsarbeidet. Ved å gi et tydelig bilde av situasjoner kan vi oppdage avvik, sier leder for det nyåpnede samvirkesenteret, Rune Bratland.

Samtidig er det ingen enkel jobb å utvikle noe nytt. Det krever både tid, tålmodighet og kompromiss når mennesker med ulike erfaringer skal jobbe sammen for å utvikle et produkt,

– Det som er flott er at samvirkekoordinatorene har ulike bakgrunner og kompetanse. På denne måten utfyller vi hverandre og spiller hverandre gode. Jeg tror resultatet av arbeidet vårt kommer til å bli bra nettopp fordi vi gjør det sammen, sier Bratland.

Samvirkevakten er nå i drift og bemannes av samvirkekoordinatorer som nå skal bruke og teste det nye verktøyet på jobb.

– I samarbeid med dyktige og engasjerte IT-utviklere i Bergen kommune har vi greidd å få på plass første versjonen av dashbordet. Vi gleder oss til å bruke dashbordet og utvikle det videre, forteller Bratland som håper verktøyet vil hjelpe samvirkekoordinatorene med å oppnå bedre situasjonsbevissthet.

Referanser brukt i artikkelen

Endsley, M. R. (1995). Endsley, M.R.: Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems. Human Factors Journal 37(1), 32-64. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 37, 32-64. Hentet fra www.researchgate.net/

Endsley, M. R. (2000). Situation awareness analysis and measurement, chapter theoretical underpinnings of situation awareness. A Critical Review, 3-33. Hentet fra www.researchgate.net/

Endsley, M. R. (2015). Situation Awareness Misconceptions and Misunderstandings. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, 9(1), 4-32. Hentet fra www.researchgate.net/