Hjem » false

SSH tilbyr kurs innen samfunnssikkerhet og beredskap i henhold til sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kursene er rettet mot kommunale ledere og ansatte som har et beredskapsansvar.