Hjem » Våre kurs
Kurs – Slide 1
Kurs – Slide 2
Kurs – Slide 3
Kurs – Slide 4
Kurs – Slide 5

SSH tilbyr kurs innen samfunnssikkerhet og beredskap i henhold til sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kursene er rettet mot kommunale ledere og ansatte som har et beredskapsansvar.