Hjem » Kurs i beredskapsanalyse og beredskapsplan

Kurs i beredskapsanalyse og beredskapsplan

Foto: Scott Graham

Kurset i beredskapsanalyse og beredskapsplan er delt i to moduler, og gir et godt grunnlag for å etterleve kommunens overordnede forpliktelser i henhold til Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Om kurset

Dag 1 gir en grunnleggende forståelse for sammenhengen mellom risikoanalysen, beredskapsanalysen og beredskapsplanverk, samt en innføring i bruk av beredskapsanalyse for å forstå kommunens beredskapsbehov og dimensjonering av kommunens beredskapsorganisasjon.

Dag 2 gir en innføring i oppbygging, innhold og utarbeidelse av brukervennlige beredskapsplaner som effektive hjelpemidler før, under og etter kriser og beredskapshendelser.

Kurset passer for

Kurset er relevant for ledere, enhetsledere og for kommunalt ansatte som skal arbeide med beredskap.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at deltakerne har gjennomført kurset «Risiko- og sårbarhetsanalyse».

Læringsmål for kurset

Kursdeltakerne skal etter kurset:

 • Kunne planlegge, gjennomføre og følge opp beredskapsanalyser
 • Kunne forankre, utarbeide og implementere beredskapsplanverk
 • Kunne være en ressursperson innen systematisk beredskapsetablering
 • Ha kunnskap om risikoanalysenes betydning i beredskapsarbeidet
 • Ha kunnskap om relevante beredskapsaktører og samvirkepartnere
 • Ha kjennskap til relevant lovverk

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid, og krever aktiv deltakelse.

Kursets innhold

Dag 1: Beredskapsanalyse

 • Gjennomgang av relevant lovverk
 • Gjennomgang av relevant teori
 • Innføring i bruk av beredskapshjulet
 • Innføring i arbeidsprosesser for beredskapsanalyser
 • Praktiske øvelser i gjennomføring av beredskapsanalyser

Dag 2: Beredskapsplanverk

 • Gjennomgang av relevant lovverk
 • Gjennomgang av relevant teori
 • Innføring i andre beredskapsaktørers rolle, ansvar og beredskapsplanverk
 • Innføring i innhold i og utarbeidelse av brukervennlige beredskapsplaner
 • Praktiske øvelser i utarbeidelse av beredskapsplaner

Kursansvarlig

Kursansvarlig har lang og bred erfaring med utarbeidelse og bruk av beredskapsanalyser og beredskapsplanverk i kommunen. Kursene avholdes av ansatte ved Samfunnssikkerhetens hus.

Praktisk informasjon

 • Kursets varighet: 2 dager, kl. 09-15 begge dager.
 • Adresse for kurslokaler: Rosenkrantzgate 3, om ikke annet er avtalt.
 • Antall deltakere: 6-12.
 • Tidspunkt for avholdelse av kurs kunngjøres i kurskalender.
 • Påmelding gjøres gjennom KS Læring sin kursportal.

Planlagte kurs våren 2022: