Hjem » Kurs i øvelsesplanlegging og – gjennomføring

Kurs i øvelsesplanlegging og – gjennomføring

Illustrasjonsbilde. Foto: Hanne Farestveit.

Kurset gir godt grunnlag for å møte kommunens forpliktelse i henhold til Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kurset gir en innføring i sentrale tema innen øvelsesplanlegging og -gjennomføring, og er rettet mot alle i kommunens organisasjon som har et ansvar knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap.

Kurset passer for kommunale ledere og ansatte med beredskapsansvar eller som har en rolle i sin virksomhets øvelses- eller beredskapsarbeid.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at deltakerne har gjennomført kurset «Beredskapsanalyse og beredskapsplan».

Læringsmål for kurset

Deltakerne vil gjennom dette kurset øke sin kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til hvorfor vi har beredskapsøvelser, hvordan man planlegger og gjennomfører ulike typer øvelser. Etter endt kurs skal deltagerne ha innsikt i gjeldende lov- og forskriftskrav og kjenne ulike metoder og verktøy. Deltagerne være i stand til å selv planlegge og gjennomføre enkle beredskapsøvelser som svarer på kommunens egne risikoforhold og ferdighetsnivå.

Undervisningsmetode

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, gjennomføring av praktiske øvelser.

Kursets innhold

Dag 1: Sentrale tema innen øvelsesplanlegging og -gjennomføring.
Bakgrunn og behov (relevant lovverk, organisasjonens eget behov og kontinuerlig forbedringsarbeid). Forståelse av egne og eksterne aktørers behov, samvirke og nytten av å øve sammen

 • Øvelsesformer og forarbeid til øvelsesplanlegging
 • Øvelsesdirektiv
 • Dreiebok

Dag 2: Praktisk planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser

 • Forberedelser (valg av øvingsform, øvingsmål og direktiv, scenario og dreiebok, læring- og evalueringspunkter)
 • Gjennomføring av beredskapsøvelse (gruppearbeid)
 • Evaluering av beredskapsøvelse

Kursansvarlig

Kursansvarlig har lang og bred erfaring i planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser i offentlig sektor. Kursene avholdes av ansatte ved Samfunnssikkerhetens hus.

Praktisk informasjon

 • Kursets varighet: 2 dager, kl. 09-15 begge dager.
 • Adresse for kurslokaler: Rosenkrantzgate 3, om ikke annet er avtalt.
 • Antall deltakere: 6-12.
 • Tidspunkt for avholdelse av kurs kunngjøres i kurskalender.
 • Påmelding gjøres gjennom KS Læring sin kursportal.

Planlagte kurs våren 2022: